Rekultivace pískovny "Choceň"

Mapa pískovny Mapa pískovny

V první třetině roku 2024 předpokládáme vydání povolení pro rekultivaci bývalé pískovny u Chocně. Předpokládáme zde možnost uložení zeminy a kamení po předložení testů vylučujících ekotoxicitu. Na poptávku po uložení zeminy rádi vyhotovíme předběžnou cenovou nabídku.